Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Vahingonkorvaus, kiinteistövahinko, 5.2.2021

HEL 2023-013225
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Verkställande direktör

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng