Oikaisuvaatimus, terveydenhuollon asiakasmaksu, poliklinikkamaksu

HEL 2023-013652
Ärendet har nyare handläggningar
§ 14

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng