Vahingonkorvaus, taloudellinen menetys, palkanmaksun virheet vuonna 2022

HEL 2023-015255
Ärendet har nyare handläggningar
§ 16

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Kulturdirektör