Vuokraus, toimitila, Jaluspolku 3, Helsingin seurakuntayhtymä

HEL 2023-015961
Ärendet har nyare handläggningar
§ 71

Toimitilan kausiluonteinen vuokraus Helsingin seurakuntayhtymältä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Vuotalon käyttöön osoitteesta Jaluspolku 3

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti vuokrata osoitteessa Jaluspolku 3, Helsinki, sijaitsevan Merirastin kappelin Helsingin seurakuntayhtymältä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Vuotalon käyttöön kevätkauden 2024 ajaksi, tilapäistä asukkaita osallistavaa teatteritoimintaa varten. Lisäksi kulttuurijohtaja päätti oikeuttaa Vuotalon johtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Päätöksen perustelut

Meri-Rastilan torin ympäristöön on haluttu saada elävää kulttuuritoimintaa. Toimintaa koordinoivan Teatteri Universumin / Story Sharing Universum -projektissa on tarkoitus lisätä yhteyksiä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta alueella asuvien eri asukasryhmien kesken. Tavoitteena on tuottaa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusalueelle viihtyisyyttä ja uusia paikkaan liittyviä muistoja ja kokemuksia. Ideana on tuoda samalla asukkaiden ääni voimakkaammin esiin kaupunginosan suunnitteluun ja tulevaan muutokseen. Projektia koordinoidaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja se on osa Vuotalon koordinoimaa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle myönnettyä kaupunkiuudistusrahoitusta.

Tila vuokrataan kevään 2024 ajaksi, välille 1.1.-31.7.2024. Tilasta perittävä vuokra on 1 370 euroa kuukaudessa, sisältäen veden, sähköt, lämmityksen, jätehuollon, hälytysjärjestelmän ylläpidon sekä vakuutuksen. Sopimuskauden ajalta perittävä vuokra on yhteensä 9 590 euroa.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan 20.6.2017, § 4 tekemän päätöksen mukaisesti huonetilan kausiluoteisesta vuokralle ottamisesta päättää palvelukokonaisuuden johtaja, kun sopimuksen arvo on enintään 20 000 euroa.

Detta beslut publicerades 19.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tuuli Tokkola, johtaja, puhelin: 09 310 71359

tuuli.tokkola@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja