Ateriakorvaus, kunnallisen varhaiskasvatuksen oppilas, päiväkoti Tammi

HEL 2024-000242
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Chefen för småbarnspedagogik område 4

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng