Oikaisuvaatimus, starttiraha, päätös 21.2.2024, nro KEHA/13907/2024

HEL 2024-003194
Ärendet har nyare handläggningar
§ 14

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

SV_Työllisyysjohtaja