Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla perheiden erityispalvelujen neuvolan psykologipalvelujen johtavalle psykologille

HEL 2024-006249
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla perheiden erityispalvelujen Neuvolan psykologipalvelujen johtavalle psykologille 1.5.2024 alkaen

Chef för specialtjänster för familjer

Päätös

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti, että neuvolan psykologipalvelun johtavan psykologin (vakanssi 022276) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- johtava psykologi, vakanssi 045375

- psykologi, vakanssi 030300

- psykologi, vakanssi 021197

- johtava puheterapeutti, vakanssi 022118

- keskitettyjen palvelujen päällikkö, vakanssi 032581

Samalla perheiden erityispalvelujen päällikkö totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä johtavan psykologin sijaisena toimii perheiden erityispalvelujen päällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 1.5.2024 alkaen toistaiseksi ja korvaa perheiden erityispalvelujen päällikön 30.5.2023 tekemän päätöksen § 6.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan työyksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa yksikön päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Detta beslut publicerades 30.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Markus Salonen, keskitettyjen palvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 44527

markus.salonen@hel.fi

Beslutsfattare

Terhi Tuominiemi-Lilja
perheiden erityispalvelujen päällikkö