Beslut: Chef för specialtjänster för familjer

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Välbefinnande och hälsa för barnfamiljer Specialtjänster för familjer Chef för specialtjänster för familjer

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år
Show more