Tilausoikeudet, menokassojen vaihtorahat, lastensuojelun ja perhesosiaalityön lastenkotitoiminnan lastenkodit, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2024-007425
Ärendet har nyare handläggningar
§ 151

Menokassojen vaihtorahojen tilausoikeudet lastensuojelun ja perhesosiaalityön lastenkotitoiminnan lastenkoteihin

Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektorchef

Päätös

Sosiaali-ja terveys- ja pelastustoimiala toimialajohtaja päätti, että Lastenkotitoiminnan lastenkodeissa Outamo, Lemmilä, Hyvönen, Naulakallio, Teinilä, Malmi ja Riihenkulma menokassojen vaihtorahoja saavat tilata taloushallintopalvelun (Talpan) yleisökassasta hallinnon tuki-, tila- ja turvallisuuspalveluiden yleishallinnon tuen toimistosihteerit: **********

Kassojen enimmäismäärät: Hyvösen lastenkoti 4000 euroa, Lemmilän lastenkoti 1400 euroa, Malmin lastenkoti 1800 euroa, Riihenkulman lastenkoti 2400 euroa, Naulakallion lastenkoti 3100 euroa, Outamon lastenkoti 1700 ja Teinilän lastenkoti 3300 euroa.

Päätös on voimassa 27.5.2024 alkaen toistaiseksi tai siihen saakka, kun henkilöt hoitavat nykyistä tehtäväänsä.

Päätöksen perustelut

Lastenkotitoiminnan lastenkodeissa lapsille tai nuorille maksetaan käteisenä lastensuojelunlain 55 § mukaisesti käyttövarat.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 § 6 kohdan mukaan toimialajohtaja päättää käteiskassojen jaosta tehtäväalueellaan.

Detta beslut publicerades 27.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Minna Pitkänen, Lastenkotitoiminnan päällikkö, puhelin: 09 310 46170

minna.k.pitkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Juha Jolkkonen
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja