Barnhemsföreståndare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Barnskydd och familjesocialarbete Barnhemsverksamhet Lemmilä barnhem Barnhemsföreståndare
Denna beslutsfattare har inga beslut