Barnhemsföreståndare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Barnskydd och familjesocialarbete Barnskyddets och familjesocialarbetets tjänster Mottagning av barn Barnhemsföreståndare
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv