Barnhemsföreståndare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Barnskydd och familjesocialarbete Mottagning av barn och ungdomar samt familjevård Mottagning av ungdomar Aurora Barnhemsföreståndare
Denna beslutsfattare har inga beslut