Beslut: Barnhemsföreståndare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Barnskydd och familjesocialarbete Barnskyddets och familjesocialarbetets tjänster Mottagningsverksamhet för unga 1 Barnhemsföreståndare

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.