Barnhemsföreståndare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Barnskydd och familjesocialarbete Barnskyddets och familjesocialarbetets tjänster Mottagningsverksamhet för unga 2 Barnhemsföreståndare
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv