Bedömningschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Psykiatri- och missbrukartjänster Stöd i boendet Boendetjänster för mentalvårdsklienter Boendeenhet 16-2B vid Aurora Bedömningschef
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv