Bedömningschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Boende-, kris- och missbrukartjänster Stöd i boendet Boendetjänster för mentalvårdsklienter Familjevård av mentalvårdsarbete Bedömningschef
Denna beslutsfattare har inga beslut