Beslut: Bedömningschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster Bedömningsverksamhet Gemensamma tjänster för bedömningsverksamheten Bedömningschef

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.