Bedömningsingschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Psykiatri- och missbrukartjänster Stöd i boendet Bedömning och placering inom stöd i boendet Bedömningsingschef
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv