Biträdande överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Psykiatri- och missbrukartjänster Förstalinjens tjänster Akutpsykiatriska poliklinikerna Akut-, bedömnings- och konsultationsarbetsgruppen inom psykiatrin, Fiskehamnen Biträdande överläkare
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv