Biträdande överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Psykiatri Förstalinjens tjänster Förstalinjens tjänsters vårdavdelningar Avdelningen 15-2B vid Aurora Biträdande överläkare
Denna beslutsfattare har inga beslut