Biträdande överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Psykiatri Tjänster inom affektiva störningar Avdelningarna för affektiva störningar Avdelningen 7-1 vid Aurora Biträdande överläkare
Denna beslutsfattare har inga beslut