Biträdande överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Psykiatri Förstalinjens tjänster Förstalinjens tjänsters vårdavdelningar Psykiatriska avdelningen 15-5C Biträdande överläkare
Denna beslutsfattare har inga beslut