Biträdande överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Psykiatri- och missbrukartjänster Tjänster inom affektiva störningar Dagavdelningar Aurora Psykiatriska dagavdelningen Aurora 10 Biträdande överläkare
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv