Beslut: Biträdande rektor 1

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Servicehelheten för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete Yrkesutbildning Biträdande rektor 1

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.