Biträdande rektor 2

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Servicehelheten för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete Gymnasieutbildning Helsingin kielilukio Biträdande rektor 2
Denna beslutsfattare har inga beslut