Biträdande rektor 2

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Servicehelheten för grundläggande utbildning Områdestjänster i grundläggande utbildning område 7 Merilahden peruskoulu Biträdande rektor 2
Denna beslutsfattare har inga beslut