Biträdande rektor 2

Sektorn för fostran och utbildning
SV_Arabian peruskoulu
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.