Biträdande rektor 2

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Servicehelheten för grundläggande utbildning Områdestjänster i grundläggande utbildning område 3 SV_Käpylän peruskoulu Biträdande rektor 2
Denna beslutsfattare har inga beslut