Biträdande rektor

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Servicehelheten för grundläggande utbildning Områdestjänster i grundläggande utbildning område 7 Vuoniityn peruskoulu Biträdande rektor
Denna beslutsfattare har inga beslut