Chef för barnhemsverksamheten

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Barnskydd och familjesocialarbete Barnhemsverksamhet Chef för barnhemsverksamheten
Denna beslutsfattare har inga beslut