Chef för barnskyddstjänster

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Barnskydd och familjesocialarbete Barnskyddets och familjesocialarbetets tjänster Chef för barnskyddstjänster
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv