Chef för boende-, kris- och missbrukartjänster

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Boende-, kris- och missbrukartjänster
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.