Beslut: Chef för centrumbiblioteket

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Kultur- och fritidssektorn Biblioteksservicehelheten Centrumbiblioteket Ode Chef för centrumbiblioteket

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år