Chef för de gemensamma tjänsterna

Kultur- och fritidssektorn
Biblioteksnätverkets gemensamma tjänster
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.