Chef för den grundläggande utbildningen

Sektorn för fostran och utbildning
Grundläggande utbildning
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.