Chef för gerontologiskt socialt arbete

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Gerontologiskt socialt arbete
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.