Chef för gymnasieutbildning

Sektorn för fostran och utbildning
Gymnasieutbildning
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.