Chef för handikappservice

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Tjänster för funktionshindrade Tjänster för funktionshindrade 3 Chef för handikappservice
Denna beslutsfattare har inga beslut