Beslut: Chef för intern revision

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Stadskansliet Intern revision Chef för intern revision

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.