Beslut: Chef för klientavgifter

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Förvaltning Ekonomi- och planeringstjänster Klientavgifter Chef för klientavgifter

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.