Chef för klienthandledning

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Klienthandledning
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.