Beslut: Chef för klienthandledning och övervakning

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Barnskydd och familjesocialarbete Klienthandledning och övervakning inom barnskyddet och familjesocialarbetet Chef för klienthandledning och övervakning

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.