Chef för områdesbibliotekstjänsterna

Kultur- och fritidssektorn
Områdesbibliotekstjänsterna
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.