Chef för områdesbibliotekstjänsterna

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Kultur- och fritidssektorn Biblioteksservicehelheten Områdesbibliotekstjänsterna Chef för områdesbibliotekstjänsterna

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.