Chef för rådgivningen och hemservicen för barnfamiljer

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Rådgivning och hemservice för barnfamiljer
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.