Beslut: Chef för rådgivningen och hemservicen för barnfamiljer

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Välbefinnande och hälsa för barnfamiljer Rådgivning och hemservice för barnfamiljer Chef för rådgivningen och hemservicen för barnfamiljer

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.