Chef för social- och krisjouren

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Social- och krisjouren
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.