Chef för socialt arbete för funktionshindrade

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Socialt arbete för handikappade
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.