Chef för socialt arbete inom barnskyddet

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Barnskydd och familjesocialarbete Bedömning av servicebehovet samt stödet för barnfamiljer Chef för socialt arbete inom barnskyddet
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv