Chef för socialt arbete inom barnskyddet

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Barnskydd och familjesocialarbete Socialt arbete inom barnskyddets öppenvård Chef för socialt arbete inom barnskyddet
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv