Chef för socialt arbete inom barnskyddet

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Socialt arbete inom placering
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.